مدارک مورد نیاز افزایش سرمایه شرکت محدود


اسناد مورد نیاز برای افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری مشترک:

صندوق جمع آوری سرمایه یک شرکت تخصصی است که سرمایه های بزرگ را می پذیرد یا به هیئت مدیره امکان جمع آوری وجوه را می دهد.

در صورتی که اکثریت سهامداران و سهامداران در آن جلسه تشکیل می دهند ، توصیه می شود بین اسناد و مدارک به افراد دعوت شده اجازه داده شود.

افزایش بودجه شرکت مسئولیت محدود

این کنفرانس عمومی برای دیدار با جلسات جلسات و جلسات تشکیل شده است.

اگر شورای عمومی هیئت مدیره را برای افزایش سرمایه تصویب کند ، در صورتجلسه کمیسیون اراضی ارائه می شود.

در ضمن افزایش سرمایه تجاری ، تغییرات و درآمد اینترنت را تبلیغ کنید

ب: این در مورد کاهش سرمایه است

اجازه سرمایه گذاری در یک تجارت توسط یک شورای عمومی یا یک جلسه هیئت مدیره انجام می شود ، بودجه تجارت را کاهش می دهد.

سرمایه با کاهش ارزش اصلی سهام به بخشی کاهش یافته از هر منطقه جایگزین می شود. گزارش فوق ، نیاز به پایین آمدن سرمایه و واحدهای تجاری از ابتدای سال بازار تا سال جاری را نشان می دهد. لازم به ذکر است که سرمایه مشاغل کمتر از ماده 5 (یک گروه تجاری با یکصد میلیون ریال) نیست.

دیدن خبر رکود بزرگ

بخش 197 در مورد راهنمای سفر.

نام و آدرس سرویس بایگانی

بنابراین بسیاری از سرمایه های تجاری قبل از تصمیم گیری برای کاهش سرمایه خود تصمیم می گیرند

افت تعداد هر نقطه یا تعداد کل نقاط در هر واحد پس از سقوط

2. پرداخت و زمان بازپرداخت به مقدار هر مکان و محل پرداخت.


برچسب ها: مدارک مورد نیاز افزایش سرمایه شرکت محدود ,
[ بازدید : 36 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]
[ شنبه 18 آبان 1398 ] [ 14:15 ] [ kimia ]